Search past winners/finalists

Important Dates

11/26/2018
Judging of the 2019 Stevie Awards for Sales & Customer Service
11/28/2018
Early-bird entry deadline for the 2019 Asia-Pacific Stevie Awa ...
12/05/2018
Ende der ersten Teilnahmefrist
12/12/2018
Second early-bird entry deadline for 2019 American Business Aw ...

Learn About all of the Stevie® Award Programs

The Stevie Awards Blog

Shining a spotlight on women executives, entrepreneurs, and organizations run by women, winners in the 2018 Stevie® Awards for Women in Business were announced on Friday, November 16. The Stevie Awards for Women in Business is an international competition produced by the creators of the prestigious International Business Awards® and American...
Hệ thống Giải thưởng Stevie® Awards đã gửi thư mời tham gia đề cử Giải thưởng Stevie® Awards Châu Á - Thái Bình Dương 2019 (giải thưởng thường niên lần thứ 6), giải thưởng duy nhất tôn vinh đổi mới sáng tạo trong hoạt động kinh doanh trong toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Thời hạn nộp đề cử sớm là 18/11. Hạn cuối nộp đề cử là 30/1/2019, tuy...
The Stevie® Awards adalah satu-satunya program penghargaan inovasi bisnis di semua wilayah Asia-Pasifik, telah mengumumkan penerimaan entri Asia-Pacific Stevie® Awards Tahunan Ke-6 Tahun 2019. Batas akhir entri awal dengan potongan biaya adalah 28 November. Batas waktu akhir adalah 30 Januari, dan setelah tanggal ini, pengajuan entri dapat...